Helyismereti Tár


A dokumentumtárba a helyi vonatkozású dokumentumok, a helyi szerzők művei, a helyi kiadók és nyomdák termékei tartoznak. A gyűjtés földrajzi határai a megye és településünk mindenkori közigazgatási területe.

A gyűjtemény alapját a könyvdokumentum-tárak - a megyére és településünkre vonatkozó könyvek - alkotják.

A gyűjtemény különféle dokumentumtípusai (időszaki kiadványok, térképek, kéziratok, szakdolgozatok, apró nyomtatványok, képi-, audiovizuális és elektronikus adathordozók) átfogó és komplex helytörténeti tájékozódásra biztosítanak lehetőséget.

 A Helyismereti Tár fokozottan védett állomány, ezért látogatóink számára csak helyben használható.  

Intézményünk az állomány folyamatos gyarapítása, őrzése, feltárása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyes gyűjteményrészek nyilvánosság számára történő bemutatására is. Helyi gyűjtők bevonásával, közreműködésével folyamatosan szervezünk kiállításokat a Galéria Könyvtár helyismereti kiállítórészlegében.

A könyvtár honlapján elérhető online katalógusban folyamatosan feldolgozásra kerül a gyűjtemény és külön periódikum - cikkadatbázist építünk (A TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt keretében).

A Digitális tár menüpontban feltöltésre kerül a TIOP 1.2.3 pályázati projekt keretében digitalizált mikrofilmtár és a külön gyűjtemények.

A Nagykun Tudásdepó-Expressz menüpontból elérhető NAGYKUN ADATBÁZIS a Nagykun Konzorcium települései helyismereti gyűjteményeiről ad tájékoztatást.

A gyűjtemény általános használati szabályait a Szervezeti Működési Szabályzat Általános Könyvtárhasználati Szabályzata tartalmazza (Közérdekű Adatok/SZMSZ menüpont).

A gyűjtemény digitalizálásáról és elektronikus hozzáféréséről részletes tájékoztatást talál a Pályázatok/Uniós pályázatok menüpontban.
Almenü

 
 
 
Impresszum Weblapunk Kapcsolatfelvétel Régi weblap