Könyvtárunkról

 

„A könyvtári világ az információs gazdaság legkorábbi intézménye.”

Ungváry Rudolf

 

A globális kor megváltozott technikai, társadalmi és gazdasági viszonyai a könyvtárügyet is a változások menedzselésére ösztönzik.

A könyvtár, mint több évezredes intézmény története során állandóan megújult, de lényegét tekintve alapvetően a társadalom számára elsődlegesen szükséges információszolgáltató hely maradt.

A könyvtár alapfunkciója az összegyűjtött, rendszerezett információk, dokumentumok eljuttatása a használókhoz.

A könyvtár a legegyetemesebb információközvetítő intézmény, amely a megcélzott közönség tág körét be tudja vonzani és a továbbított információk gazdagsága, az információkezelés, feltárás sokoldalúsága jellemzi.

Az információ felgyorsult és gyökeresen változó világunknak állandó és nélkülözhetetlen tényezőjévé vált. Korunkban mindenki számára létfontosságúvá válik az információhoz való gyors és hatékony hozzáférés.

Ebben a folyamatban nélkülözhetetlenné válnak a könyvtárak, amelyeknek helyüket és új feladataikat is meg kell találniuk a folytonosan változó világban.

A változás, fejlődés szakadatlan és a könyvtárak iránti elvárások is folyamatosan nőnek.

Az 1986-os IFLA és UNESCO fejlesztési irányelvei bevezetésében Arthur Jones írta: „a helyi körülmények szabják meg, mi az, ami megvalósítható mind a szolgáltatásokat, mind a szervezetet illetően.”

Almenü

 
 
 
Impresszum Weblapunk Kapcsolatfelvétel Régi weblap